Nieuwsbrief 6
18 oktober 2013

Naar aanleiding van eerste Ledenvergadering


Notulen ledenvergadering van 10 oktober 2013


7 oktober 2013

Artikel uit het Parool van vandaag

Ex-werknemers beurs dreigen met rechter


7 oktober 2013

Artikel in het Financieel Dagblad

Gepensioneerden Amsterdamse beurs dreigen met rechtszaak