Nieuwsbrief 5
29 augustus 2013

Deelnemersbijeenkomst Pensioenfonds Mercurius Amsterdam, (PMA) gehouden op 26 augustus 2013


Nieuwsbrief 4
21 augustus 2013

Beste leden van de Vereniging Pensioengerechtigden Euronext Amsterdam,

De aanleiding voor deze vierde Nieuwsbrief is de uitnodiging van het Pensioenfonds Mercurius (PMA) voor een bijeenkomst - in het bijzonder gericht op de deelnemers van Euronext Amsterdam, te houden op maandag 26 augustus a.s. om 14 uur op Beursplein 5.


Nieuwsbrief 3
16 juli 2013

In vervolg op onze vorige nieuwsbrief van 19 juni jl. gaat het bestuur van de vereniging in deze nieuwsbrief in op de belangrijke en meest recente ontwikkelingen.


Nieuwsbrief 2
19 juni 2013

Beste leden van de Vereniging Pensioengerechtigden Euronext Amsterdam, Het bestuur heeft zich sinds het uitkomen van de eerste nieuwsbrief intensief ingezet voor de doelstelling van onze vereniging. Door middel van brieven en overleg met de leiding van Euronext Amsterdam (EA) en ons Pensioenfonds Mercurius (PMA), de voorzitters van de Deelnemersraad en het Verantwoordingsorgaan van PMA en de Ondernemingsraad van EA.