Deelnemersraad

Naast de Vereniging Pensioengerechtigden kent het Pensioenfonds Mercurius Amsterdam (PMA) ook een Deelnemersraad. Deze raad geeft namens de deelnemers advies over voorgenomen besluiten aan het bestuur.
De Vereniging Pensioengerechtigden daarentegen richt zich specifiek op de belangen van de gepensioneerden en de (gewezen) deelnemers.

De leden van de Deelnemersraad zijn verkozen en op dit moment bestaat de raad uit:

Hans Brouwer Pensioengerechtigden
Peter Bezemer Slapers
René Maatman Slapers
Fred van der Stappen       Actieven
Jessica Jansen Actieven

De Deelnemersraad heeft als email Deelnemersraadpma@gmail.com.