Nieuwsbrief nummer 36
5 april 2019

Jaarvergadering

Het bestuur heeft woensdag 29 mei 2019, 15.00 uur, vastgesteld als datum voor de jaarvergadering van de vereniging. Deze datum is gekozen - volgens de statuten moet de jaarvergadering plaatsvinden in de eerste zes maanden van het jaaromdat het Gerechtshof wijzing van arrest in de hoger beroep procedure opnieuw heeft uitgesteld, nu tot 14 mei 2019. Zoals de ervaring overigens leert is het niet zeker dat het Hof op 14 mei arrest zal wijzen. Mogelijk zal het Hof op 14 mei wederom besluiten tot verder uitstel. Wij verzoeken u deze datum te noteren in uw agenda.Zoals gewoonlijk vindt de vergadering plaats bij restaurant Blooker, bij het Amstelstation, in Amsterdam. De agenda en stukken voor de vergadering zullen u ruim tevoren worden toegezonden.

Vragen?


Het bestuur stelt reacties en adviezen van de leden op hoge prijs. Wilt u daartoe contact opnemen met het bestuur, stuur dan een email naar pensioengerechtigdeneuronext@gmail.com.

Met vriendelijke groet, het bestuur van de vereniging,

Boudewijn van Ittersum, voorzitter
Eelco Hessling, penningmeester
Herman Genet