OPROEP JAARVERGADERING 2019
Woensdag 29 mei 2019; 15.00 uur          
Locatie: restaurant Blooker, Amstelplein 4, 1096 BC Amsterdam (vlak bij Amstelstation Amsterdam) - Bovenzaal

Blooker ligt tegenover de hoofdingang van het hoofdkantoor van Delta Lloyd en vlak bij het Amstelstation in Amsterdam. Meldt u aan voor de ledenvergadering op het emailadres van de vereniging: pensioengerechtigdeneuronext@gmail.com.

AGENDA

1.     Opening
2.     Aanwijzing secretaris van de algemene jaarvergadering
3.     Herbenoeming bestuursleden vereniging
4.     Notulen ledenvergadering 29 juni 2018 (1 bijlage)
5.     Mededelingen bestuur
        -     Contributieheffing 2019
6.     FinanciĆ«le zaken:
        (a)    Bespreking verslag kascommissie (1 bijlage)
        (b)    Goedkeuring staat van baten en lasten en balans 2018 van de vereniging (1 bijlage)
        (c)    Bespreking jaarverslag 2018 (1 bijlage)
        (d)    Begroting 2019 (1 bijlage)
7.     Decharge bestuur voor het beleid en bestuur in 2018 (zie toelichting)
8.    Bespreking arrest Gerechtshof Amsterdam 23 april 2019 en goedkeuring van de door het
       bestuur in de vergadering voorgestelde verdere stappen
       -     Mededeling bestuur 29 april 2019 (1 bijlage)
       -     Arrest Gerechtshof 23 april 2019 (1 bijlage)
9.    Wat verder ter tafel komt
10.  Sluiting

De leden hebben de oproep, agenda en stukken behorend bij de agenda ontvangen op hun
e-mailadres, zoals bekend bij de vereniging.
Leden die zich willen aanmelden voor de vergadering worden verzocht dat te doen door een e-mail te sturen naar het emailadres van de vereniging.
Leden die een ander lid of de voorzitter willen machtigen kunnen dat doen door de volmacht in de
e-mail bij deze agenda in te vullen en terug te sturen naar het e-mailadres van de vereniging.
Leden die de stukken niet hebben ontvangen worden verzocht contact op te nemen met het bestuur op het e-mailadres van de vereniging.
Het e-mailadres van de vereniging is: pensioengerechtigdeneuronext@gmail.com.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur,
16 mei 2019

Boudewijn van Ittersum, voorzitter
Eelco Hessling, penningmeester
Herman Genet