Nieuwsbrief nummer 40
27 maart 2020

Hoger beroep vereniging - Euronext Amsterdam

Op 25 maart 2020 heeft het Gerechtshof ons geïnformeerd dat wijzing van het arrest in het hoger beroep Euronext - Vereniging Pensioengerechtigden Euronext Amsterdam wederom is uitgesteld, nu tot 19 mei 2020. Het bestuur realiseert zich dat de enorm lange tijd dat dit arrest op zich laat wachten veel vergt van uw en ons uithoudingsvermogen. De vereniging en de advocaat van de vereniging, mr Anton van Leeuwen, hebben helaas geen enkele mogelijkheid om wijzing van arrest te bespoedigen; wij kunnen helaas niet anders dan afwachten.

Ledenvergadering

De vereniging moet elk jaar voor 1 juli een ledenvergadering bijeenroepen om, in ieder geval, de jaarrekening en het jaarverslag over het afgelopen jaar goed te keuren en te bespreken. Het bestuur heeft besloten eerst 19 mei 2020 af te wachten om een datum voor de jaarvergadering 2020 vast te stellen. Dat geeft het bestuur de mogelijkheid, indien het Hof op 19 mei arrest zal wijzen, zowel het arrest als de jaarstukken over 2019 met u te bespreken. Dat betekent dat de jaarvergadering ergens in juni zal gaan plaatsvinden, op een nu nog onbekende datum. Op deze wijze wordt voorkomen, indien er op 19 mei een arrest is van het Hof, dat 2 vergaderingen bijeen moeten worden geroepen. Zoals u zult begrijpen is het overigens maar de vraag of in juni een fysieke vergadering tot de mogelijkheden zal behoren. Indien een fysieke vergadering niet mogelijk is zal het bestuur bezien of schriftelijke consultering en besluitvorming kan plaatsvinden.

Pensioenrechten

Voorts bereiken het bestuur vragen over de houdbaarheid van onze pensioenrechten in de huidige turbulente situatie met grote economische problemen. Bij de overdracht in 2014 van het pensioenvermogen van ons pensioenfonds Mercurius naar Delta Lloyd, nu Nationale Nederlanden, is door Mercurius overeengekomen dat onze pensioenrechten nominaal waardevast zijn, niet worden geïndexeerd, maar ook niet kunnen worden gekort.

Vragen?

Het bestuur stelt reacties en adviezen van de leden op hoge prijs. Wilt u daartoe contact opnemen met het bestuur, of heeft u vragen, stuur dan een email naar pensioengerechtigdeneuronext@gmail.com.

Met vriendelijke groet, het bestuur van de vereniging,

Boudewijn van Ittersum, voorzitter
Eelco Hessling, penningmeester
Herman Genet