Contactgegevens

 

Het bestuur bestaat momenteel uit:

Voorzitter       Boudewijn van Ittersum
Lid

Herman Genet

Lid Eelco Hessling

Op 10 oktober heeft de ledenvergadering  besloten de heren Edward Heck en Constant Mak te benoemen tot lid van de kascommissie van de vereniging. De kascommissie is onafhankelijk van het bestuur van de vereniging en zal de financiĆ«le gang van zaken binnen de vereniging, inclusief inkomsten en uitgaven, controleren en over de uitkomst van de controle rapporteren in de jaarvergadering van de vereniging, waarin ook de jaarrekening aan de leden wordt voorgelegd.

Het bankrekeningnummer van de Vereniging is 60.60.83.820 ten name van Vereniging Pensioengerechtigden Euronext Amsterdam te Amsterdam, IBAN NL 16ABNA0606083820.

U kunt ons bereiken via het email_adres pensioengerechtigdeneuronext@gmail.com

We zijn ook te vinden op facebook, https://www.facebook.com/VerenigingPensioengerechtigdenEuronext