Brieven aan AFM, DNB, Euronext en PMA
2 februari 2016

In aansluiting op de bespreking in en conform het verzoek van de ledenvergadering van de vereniging in december 2015 treft u een brief aan die onlangs door de vereniging is verstuurd naar DNB en AFM in hun rol als toezichthouder op pensioenfondsen. Deze brieven hebben betrekking op de onevenwichtige samenstelling van het bestuur van ons pensioenfonds Mercurius waarin gepensioneerden niet meer zijn vertegenwoordigd.Op de site treft u de brief aan die gestuurd is aan DNB, maar exact dezelfde brief is verstuurd naar AFM.

Voorts treft u aan een brief naar de besturen van Mercurius en Euronext Amsterdam inzake het risico verbonden aan de overdracht van onze pensioenrechten aan Delta Lloyd. De vereniging zal niet aarzelen om instemming van de leden te vragen voor de aansprakelijkheidstelling van Mercurius en Euronext Amsterdam in geval van financiële consequenties voor onze pensioenrechten ten gevolge van financiële problemen bij Delta Lloyd.