OPROEP JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING 2017
Donderdag 22 juni 2017; 15.00 uur          
Locatie: restaurant Blooker, Amstelplein 4, 1096 BC Amsterdam (vlak bij Amstelstation Amsterdam) - Bovenzaal

Blooker ligt tegenover de hoofdingang van het hoofdkantoor van Delta Lloyd en vlak bij het Amstelstation in Amsterdam. Meldt u aan voor de ledenvergadering op het emailadres van de vereniging: pensioengerechtigdeneuronext@gmail.com.

AGENDA

 1. Opening
 2. Aanwijzing secretaris van de ledenvergadering
 3. Notulen bijzondere ledenvergadering 16 september 2016 (1 bijlage)
 4. Mededelingen bestuur
 5. Financiële zaken:
         (a)    Bespreking verslag kascommissie
         (b)    Goedkeuring staat van baten en lasten en balans 2016 van de vereniging
         (c)    Bespreking jaarverslag 2016
         (d)    Begroting 2017
 6. Decharge bestuur voor het beleid en bestuur in 2016 (zie toelichting)
 7. Hoger beroep tegen  vonnis kantonrechter ingesteld door Euronext Amsterdam: toelichting en stand van zaken (zie toelichting)
 8. Rechtsmaatregelen tegen Mercurius (zie toelichting)
 9. Wat verder ter tafel komt
 10. Sluiting

De leden hebben de oproep, agenda en stukken behorend bij de agenda ontvangen op hun e-mailadres, zoals bekend bij de vereniging. Leden die zich willen aanmelden voor de vergadering worden verzocht dat te doen door een e-mail te sturen naar het emailadres van de vereniging. Leden die een ander lid of de voorzitter willen machtigen kunnen dat doen door de volmacht in e-mail bij deze agenda in te vullen en terug te sturen naar het emailadres van de vereniging. Leden die de stukken niet hebben ontvangen worden verzocht contact op te nemen met het bestuur op het e-mailadres van de vereniging.
Het e-mailadres van de vereniging is: pensioengerechtigdeneuronext@gmail.com.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur,
5 juni 2017

Boudewijn van Ittersum, voorzitter
Eelco Hessling, penningmeester
Herman Genet, secretaris