Nieuwsbrief nummer 27
17 december 2017

 Hoger beroep vereniging - Euronext Amsterdam

In het door Euronext Amsterdam ingestelde hoger beroep tegen het vonnis van de kantonrechter in de door Euronext Amsterdam verloren rechtszaak heeft, na indiening van alle schriftelijke processtukken, op 24 november 2017 het pleidooi voor het Gerechtshof Amsterdam plaatsgevonden.

In het pleidooi hebben zowel de advocaat van de vereniging, Anton van Leeuwen, als de twee advocaten van Euronext hun standpunten mondeling voor de hoger beroep rechter toegelicht.
Naast de twee advocaten en de CEO van Euronext Amsterdam, de heer Van Tilburg, waren, op verzoek van en namens Euronext, ook twee actuarissen van actuariskantoor Sprenkels en Verschuren aanwezig. Sprenkels en Verschuren wordt ingehuurd door zowel het bestuur van ons voormalige pensioenfonds Mercurius als door Euronext. Anton van Leeuwen heeft in zijn pleidooi gemotiveerd bezwaar gemaakt dat deze actuarissen van Sprenkels en Verschuren in het pleidooi het woord zouden voeren, hetgeen ook niet heeft plaatsgevonden.
De rechter heeft naar aanleiding van de processtukken en het pleidooi wel verscheidene vragen gesteld. De mondelinge toelichting is opgenomen in een 'pleitnota' die voorafgaande aan de zitting op 24 november aan de rechter is uitgereikt.

Naast het bestuur was een flinke groep leden van de vereniging bij het pleidooi aanwezig.

Het Gerechtshof Amsterdam heeft 6 februari 2018 vastgesteld als datum voor vonniswijzing. Niet valt uit te sluiten dat het Gerechtshof op die datum zal meedelen dat vonniswijzing naar een latere datum wordt uitgesteld.

Leden die dat wensen kunnen een kopie opvragen van de pleitnota door een email te sturen naar het emailadres van de vereniging: pensioengerechtigdeneuronext@gmail.com

Dagvaarding Mercurius en oud-voorzitter De Beaufort door Wendelgelst

Jeroen Wendelgelst, oud medewerker van Euronext Amsterdam, is op eigen initiatief een gerechtelijke procedure gestart tegen Mercurius over de aansprakelijkheid voor de gevolgen van het beleggingsbeleid 2007-2011. Dit beleid  heeft geleid tot korting van pensioenrechten, verlies van indexatieperspectief en liquidatie van Mercurius.

Naast Mercurius heeft Jeroen ook de oud-voorzitter van Mercurius, de heer De Beaufort, gedagvaard. Op 14 september 2017 heeft in het kader van deze procedure een zitting plaatsgevonden bij de rechtbank in Amsterdam waarbij, naast Jeroen, zowel de heer Vis (voorzitter Mercurius) als de heer De Beaufort samen met hun advocaten aanwezig waren. In deze zitting is de dagvaarding door Jeroen waarin vaststelling van de aansprakelijkheid van Mercurius en de heer de Beaufort wordt gevorderd aan de orde geweest. Daarnaast is door Jeroen afgifte van door Mercurius geheim gehouden stukken gevorderd, waaronder het rapport Den Hartogh en relevante notulen van het Mercurius bestuur.

Het bestuur heeft geen betrokkenheid bij de dagvaarding door Jeroen, maar heeft hem wel geïnformeerd achter zijn beslissing tot dagvaarding te staan. De kantonrechter in Amsterdam heeft op 24 november 2017 beslist dat wijzing van vonnis naar een latere datum is uitgesteld.

Vragen?
Het bestuur stelt reacties en adviezen van de leden op hoge prijs. Wilt u daartoe contact opnemen met het bestuur, stuur dan een email naar pensioengerechtigdeneuronext@gmail.com.

 

Met vriendelijke groet, het bestuur van de vereniging,
Boudewijn van Ittersum, voorzitter
Eelco Hessling, penningmeester
Herman Genet