Nieuwsbrief nummer 28
11 maart 2018

Hoger beroep vereniging - Euronext Amsterdam

In het door Euronext Amsterdam ingestelde hoger beroep tegen het vonnis van de kantonrechter in de door Euronext Amsterdam verloren rechtszaak heeft, na indiening van alle schriftelijke processtukken, op 24 november 2017 pleidooi voor het Gerechtshof Amsterdam plaatsgevonden. Het Gerechtshof Amsterdam heeft eerst 6 februari, daarna 6 maart en kortelings 1 mei 2018 vastgesteld als datum voor vonniswijzing. In beginsel mag het Gerechtshof wijzing van arrest zo vaak aanhouden als het wil. Daarom valt niet uit te sluiten dat het Gerechtshof ook op 1 mei 2018 zal meedelen dat vonniswijzing naar een nog latere datum wordt uitgesteld.

Dagvaarding Mercurius en oud-voorzitter De Beaufort door Wendelgelst

Jeroen Wendelgelst, oud medewerker van Euronext Amsterdam, is in 2017 een gerechtelijke procedure gestart tegen Mercurius over de aansprakelijkheid voor de gevolgen van het beleggingsbeleid 2007-2011. Dit beleid heeft geleid tot korting van pensioenrechten, verlies van indexatieperspectief en liquidatie van Mercurius. Naast Mercurius heeft Jeroen ook de oud-voorzitter van Mercurius, de heer De Beaufort, gedagvaard. Op 14 september 2017 heeft in het kader van deze procedure een zitting plaatsgevonden bij de kantonrechter in Amsterdam. In januari 2018 heeft de kantonrechter met vonnis alle vorderingen van Jeroen afgewezen, waaronder ook de vordering dat door Mercurius geheim gehouden stukken, waaronder het rapport Den Hartogh, moeten worden overlegd. Jeroen heeft tot 18 april 2018 om te besluiten in hoger beroep te gaan tegen het vonnis van kantonrechter.

Jaarvergadering 2018 Vereniging

Het bestuur heeft woensdag 20 juni, 15.00 uur, vastgesteld als datum voor de jaarvergadering van de vereniging. Zoals gewoonlijk vindt de vergadering plaats bij restaurant Blooker, bij het Amstelstation, in Amsterdam. Het bestuur verzoekt u om deze datum alvast in uw agenda te noteren. De agenda en stukken voor de vergadering zullen u ruim tevoren worden toegezonden.

Vragen?

Het bestuur stelt reacties en adviezen van de leden op hoge prijs. Wilt u daartoe contact opnemen met het bestuur, stuur dan een email naar pensioengerechtigdeneuronext@gmail.com.

Met vriendelijke groet, het bestuur van de vereniging,

Boudewijn van Ittersum, voorzitter
Eelco Hessling, penningmeester
Herman Genet