Oproep jaarlijkse algemene ledenvergadering 2018
Vrijdag 29 juni 2018; 15.00 uur
Locatie: restaurant Blooker, Amstelplein 4, 1096 BC Amsterdam (vlak bij Amstelstation Amsterdam) - Bovenzaal

Blooker ligt tegenover de hoofdingang van het hoofdkantoor van Delta Lloyd en vlak bij het Amstelstation in Amsterdam. Meldt u aan voor de ledenvergadering op het emailadres van de vereniging: pensioengerechtigdeneuronext@gmail.com.

AGENDA 

1.  Opening
2.  Aanwijzing secretaris van de algemene jaarvergadering
3.  Notulen ledenvergadering 22 juni 2017
4.  Mededelingen bestuur
5.  FinanciĆ«le zaken:
     (a) Bespreking verslag kascommissie
     (b) Goedkeuring staat van baten en lasten en balans 2017 van de vereniging
     (c) Bespreking jaarverslag 2017
     (d) Begroting 2018
6.  Decharge bestuur voor het beleid en bestuur in 2017
7.  Hoger beroep tegen vonnis kantonrechter ingesteld door Euronext Amsterdam: toelichting en stand van zaken
8.  Rechtsmaatregelen tegen Mercurius
9.  Wat verder ter tafel komt
10. Sluiting

De leden hebben de oproep, agenda en stukken behorend bij de agenda ontvangen op hun e-mailadres, zoals bekend bij de vereniging.

Leden die zich willen aanmelden voor de vergadering worden verzocht dat te doen door een e-mail te sturen naar het emailadres van de vereniging.

Leden die de stukken niet hebben ontvangen worden verzocht contact op te nemen met het bestuur op het e-mailadres van de vereniging.

Het e-mailadres van de vereniging is: pensioengerechtigdeneuronext@gmail.com.

 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur,
5 juni 2018

Boudewijn van Ittersum, voorzitter
Eelco Hessling, penningmeester
Herman Genet, secretaris