Nieuwsbrief nummer 30
6 juli 2018

Hoger beroep vereniging - Euronext Amsterdam

In het door Euronext Amsterdam ingestelde hoger beroep tegen het vonnis van de kantonrechter in de door Euronext Amsterdam verloren rechtszaak heeft, na indiening van alle schriftelijke processtukken, op 24 november 2017 pleidooi voor het Gerechtshof Amsterdam plaatsgevonden. Het Gerechtshof Amsterdam heeft eerst 6 februari, daarna 6 maart, daarna 1 mei en kortelings 26 juni 2018 vastgesteld als datum voor wijzing van arrest. Op 26 juni heeft het Gerechtshof wederom besloten wijzing van arrest uit te stellen, ditmaal tot 21 augustus 2018. In beginsel mag het Gerechtshof wijzing van arrest zo vaak aanhouden als het wil. Daarom valt niet uit te sluiten dat het Gerechtshof ook op 21 augustus 2018 zal meedelen dat een beslissing in het hoger beroep naar een nog latere datum wordt uitgesteld.

Jaarvergadering 2018 Vereniging: vrijdag 29 juni 2018, 15.00 uur.

De leden van de vereniging zijn op vrijdag 29 juni 2018 bijeen geweest in de jaarvergadering 2018. In de jaarvergadering heeft een bestuur een korte toelichting gegeven op de stand van zaken van het door Euronext Amsterdam ingestelde hoger beroep tegen het vonnis van de kantonrechter in de door haar verloren rechtszaak.  Verder heeft de ledenvergadering, unaniem, de staat van baten en lasten en de balans over 2017 goedgekeurd en het bestuur gedechargeerd voor de werkzaamheden en het bestuur in het boekjaar 2017.

Vragen?


Het bestuur stelt reacties en adviezen van de leden op hoge prijs. Wilt u daartoe contact opnemen met het bestuur, stuur dan een email naar pensioengerechtigdeneuronext@gmail.com.

Met vriendelijke groet, het bestuur van de vereniging,

Boudewijn van Ittersum, voorzitter
Eelco Hessling, penningmeester
Herman Genet