11 september 2018

Hoger beroep vereniging - Euronext Amsterdam

In het door Euronext Amsterdam ingestelde hoger beroep tegen het vonnis van de kantonrechter in de door Euronext Amsterdam verloren rechtszaak heeft, na indiening van alle schriftelijke processtukken, op 24 november 2017 pleidooi voor het Gerechtshof Amsterdam plaatsgevonden. Het Gerechtshof Amsterdam heeft na het pleidooi eerst 6 februari, daarna 6 maart, daarna 1 mei, daarna 26 juni en daarna 21 augustus 2018 vastgesteld als datum voor wijzing van arrest. Op 21 augustus heeft het Gerechtshof wederom besloten wijzing van arrest uit te stellen, ditmaal tot 16 oktober 2018. In beginsel mag het Gerechtshof wijzing van arrest zo vaak aanhouden als het wil. Daarom valt niet uit te sluiten dat het Gerechtshof ook op 16 oktober 2018 zal meedelen dat een beslissing in het hoger beroep naar een nog latere datum wordt uitgesteld.

Met ingang van 1 januari 2014 heeft Euronext Amsterdam de pensioen uitvoeringsovereenkomst met ons pensioenfonds Mercurius beƫindigd. Het bestuur van Mercurius heeft daarop besloten om per diezelfde datum ons pensioenkapitaal en onze pensioenrechten van Mercurius over te dragen aan Delta Lloyd; de verjaringstermijn loopt vanaf die datum. Naar mening van het bestuur bewerkstelligt de hoger beroep procedure reeds stuiting (voorkoming) van de mogelijke verjaring (met ingang van 1 januari 2019) van de rechtsvorderingen van de leden van de vereniging jegens Euronext Amsterdam. Zekerheidshalve heeft de advocaat van de vereniging de stuiting van de verjaring schriftelijk bevestigd aan Euronext Amsterdam. Overigens betreft deze stuiting van de verjaring uitsluitend de vorderingen van de leden van de vereniging. Pensioengerechtigden die geen lid zijn van de vereniging kunnen daar geen beroep op doen en verliezen door verjaring de mogelijkheid een vordering op Euronext Amsterdam in te vorderen via gerechtelijke weg. Zij kunnen verlies daarvan voorkomen door het bestuur uiterlijk op 30 november 2018 te verzoeken om ingeschreven te worden als lid van de vereniging zodat die inschrijving ruim voor 1 januari 2019 geƫffectueerd kan worden.

Vragen?


Het bestuur stelt reacties en adviezen van de leden op hoge prijs. Wilt u daartoe contact opnemen met het bestuur, stuur dan een email naar pensioengerechtigdeneuronext@gmail.com.

Met vriendelijke groet, het bestuur van de vereniging,

Boudewijn van Ittersum, voorzitter
Eelco Hessling, penningmeester
Herman Genet