Nieuwsbrief nummer 32
17 oktober 2018

Hoger beroep vereniging - Euronext Amsterdam

In het door Euronext Amsterdam ingestelde hoger beroep tegen het vonnis van de kantonrechter in de door Euronext Amsterdam verloren rechtszaak heeft, na indiening van alle schriftelijke processtukken, op 24 november 2017 pleidooi voor het Gerechtshof Amsterdam plaatsgevonden. Het Gerechtshof Amsterdam heeft na het pleidooi eerst 6 februari, daarna 6 maart, daarna 1 mei, daarna 26 juni, daarna 21 augustus en weer daarna 16 oktober 2018 vastgesteld als datum voor wijzing van arrest. Op 16 oktober heeft het Gerechtshof wederom besloten wijzing van arrest uit te stellen, ditmaal tot 11 december 2018. In beginsel mag het Gerechtshof wijzing van arrest zo vaak aanhouden als het wil. De procespartijen hebben daar geen invloed op.  Daarom valt niet uit te sluiten dat het Gerechtshof ook op 11 december 2018 zal meedelen dat een beslissing in het hoger beroep naar een nog latere datum wordt uitgesteld. 

Vragen?


Het bestuur stelt reacties en adviezen van de leden op hoge prijs. Wilt u daartoe contact opnemen met het bestuur, stuur dan een email naar pensioengerechtigdeneuronext@gmail.com.

Met vriendelijke groet, het bestuur van de vereniging,

Boudewijn van Ittersum, voorzitter
Eelco Hessling, penningmeester
Herman Genet