Nieuwsbrief nummer 33
15 december 2018

Hoger beroep vereniging - Euronext Amsterdam

In het door Euronext Amsterdam ingestelde hoger beroep tegen het vonnis van de kantonrechter in de door Euronext Amsterdam verloren rechtszaak heeft, na indiening van alle schriftelijke processtukken, op 24 november 2017 pleidooi voor het Gerechtshof Amsterdam plaatsgevonden. Het Gerechtshof Amsterdam heeft na het pleidooi eerst 6 februari, daarna 6 maart, daarna 1 mei, daarna 26 juni, daarna 21 augustus, daarna 16 oktober en weer daarna 11 december 2018 vastgesteld als datum voor wijzing van arrest. Op 11 december heeft het Gerechtshof wederom besloten wijzing van arrest uit te stellen, ditmaal tot 22 januari 2019. In beginsel mag het Gerechtshof wijzing van arrest zo vaak aanhouden als het wil.  

De leden zijn eerder geïnformeerd dat verjaring - per 1 januari 2019 - van de vordering van ( de leden van) de vereniging jegens Euronext is gestuit. Niet-leden van de vereniging kunnen geen beroep doen op stuiting van de verjaring en verliezen door verjaring hun recht om Euronext in rechte te kunnen aanspreken.


Vragen?


Het bestuur stelt reacties en adviezen van de leden op hoge prijs. Wilt u daartoe contact opnemen met het bestuur, stuur dan een email naar pensioengerechtigdeneuronext@gmail.com.

Met vriendelijke groet, het bestuur van de vereniging,

Boudewijn van Ittersum, voorzitter
Eelco Hessling, penningmeester
Herman Genet