Nieuwsbrief nummer 34
25 januari 2019

Hoger beroep vereniging - Euronext Amsterdam

In het door Euronext Amsterdam ingestelde hoger beroep tegen het vonnis van de kantonrechter in de door Euronext Amsterdam verloren rechtszaak heeft, na indiening van alle schriftelijke processtukken, op 24 november 2017 pleidooi voor het Gerechtshof Amsterdam plaatsgevonden. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 22 januari jl wederom (en voor de achtste maal) besloten wijzing van arrest uit te stellen, ditmaal tot 19 maart 2019. In beginsel mag het Gerechtshof wijzing van arrest zo vaak aanhouden als het wil. De procespartijen hebben daar geen invloed op.  Daarom valt niet uit te sluiten dat het Gerechtshof ook in maart zal meedelen dat een beslissing in het hoger beroep naar een nog latere datum wordt uitgesteld.


Vragen?


Het bestuur stelt reacties en adviezen van de leden op hoge prijs. Wilt u daartoe contact opnemen met het bestuur, stuur dan een email naar pensioengerechtigdeneuronext@gmail.com.

Met vriendelijke groet, het bestuur van de vereniging,

Boudewijn van Ittersum, voorzitter
Eelco Hessling, penningmeester
Herman Genet