Nieuwsbrief nummer 35
29 maart 2019

Hoger beroep vereniging - Euronext Amsterdam

In het door Euronext Amsterdam ingestelde hoger beroep tegen het vonnis van de kantonrechter in de door Euronext Amsterdam verloren rechtszaak heeft, na indiening van alle schriftelijke processtukken, op 24 november 2017 pleidooi voor het Gerechtshof Amsterdam plaatsgevonden. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 19 maart jl voor de 10e keer besloten wijzing van arrest uit te stellen, ditmaal tot 14 mei 2019. Het Gerechtshof mag wijzing van arrest zo vaak aanhouden als het wil. De procespartijen hebben daar geen enkele invloed op.  Daarom valt niet uit te sluiten dat het Gerechtshof wederom in mei zal meedelen dat een beslissing in het hoger beroep naar een nog latere datum wordt uitgesteld.


Vragen?


Het bestuur stelt reacties en adviezen van de leden op hoge prijs. Wilt u daartoe contact opnemen met het bestuur, stuur dan een email naar pensioengerechtigdeneuronext@gmail.com.

Met vriendelijke groet, het bestuur van de vereniging,

Boudewijn van Ittersum, voorzitter
Eelco Hessling, penningmeester
Herman Genet