Nieuwsbrief 11
tevens Oproep voor de jaarvergadering op 25 juni 14.00 uur.

7 mei 2014


Nieuwsbrief 10
30 maart 2014

Dagvaarding Euronext Amsterdam


Notulen ledenvergadering Vereniging Pensioengerechtigden Euronext Amsterdam

Donderdag 12 december 2013, 17.50 uur – 19.00 uur
Beurs van Berlage, Amsterdam


Nieuwsbrief 9
12 januari 2014

Aan de leden van de Vereniging Pensioengerechtigden Euronext Amsterdam


Leden vergadering Vereniging Pensioengerechtigden Euronext Amsterdam
12 december 2013


Nieuwsbrief 8
3 december 2013

Oproep ledenvergadering PMA en ledenvergadering Vereniging


Nieuwsbrief 7
11 november 2013

Naar aanleiding van de adviezen van deelnemersraad en verantwoordingsorgaan


Nieuwsbrief 6
18 oktober 2013

Naar aanleiding van eerste Ledenvergadering


Notulen ledenvergadering van 10 oktober 2013


7 oktober 2013

Artikel uit het Parool van vandaag

Ex-werknemers beurs dreigen met rechter


7 oktober 2013

Artikel in het Financieel Dagblad

Gepensioneerden Amsterdamse beurs dreigen met rechtszaak


28 september 2013

Oproep voor de eerste ledenvergadering van de Vereniging Pensioengerechtigden Euronext Amsterdam


Nieuwsbrief 5
29 augustus 2013

Deelnemersbijeenkomst Pensioenfonds Mercurius Amsterdam, (PMA) gehouden op 26 augustus 2013


Nieuwsbrief 4
21 augustus 2013

Beste leden van de Vereniging Pensioengerechtigden Euronext Amsterdam,

De aanleiding voor deze vierde Nieuwsbrief is de uitnodiging van het Pensioenfonds Mercurius (PMA) voor een bijeenkomst - in het bijzonder gericht op de deelnemers van Euronext Amsterdam, te houden op maandag 26 augustus a.s. om 14 uur op Beursplein 5.


Nieuwsbrief 3
16 juli 2013

In vervolg op onze vorige nieuwsbrief van 19 juni jl. gaat het bestuur van de vereniging in deze nieuwsbrief in op de belangrijke en meest recente ontwikkelingen.


Nieuwsbrief 2
19 juni 2013

Beste leden van de Vereniging Pensioengerechtigden Euronext Amsterdam, Het bestuur heeft zich sinds het uitkomen van de eerste nieuwsbrief intensief ingezet voor de doelstelling van onze vereniging. Door middel van brieven en overleg met de leiding van Euronext Amsterdam (EA) en ons Pensioenfonds Mercurius (PMA), de voorzitters van de Deelnemersraad en het Verantwoordingsorgaan van PMA en de Ondernemingsraad van EA.