28 september 2013

Oproep voor de eerste ledenvergadering van de Vereniging Pensioengerechtigden Euronext Amsterdam


Nieuwsbrief 5
29 augustus 2013

Deelnemersbijeenkomst Pensioenfonds Mercurius Amsterdam, (PMA) gehouden op 26 augustus 2013


Nieuwsbrief 4
21 augustus 2013

Beste leden van de Vereniging Pensioengerechtigden Euronext Amsterdam,

De aanleiding voor deze vierde Nieuwsbrief is de uitnodiging van het Pensioenfonds Mercurius (PMA) voor een bijeenkomst - in het bijzonder gericht op de deelnemers van Euronext Amsterdam, te houden op maandag 26 augustus a.s. om 14 uur op Beursplein 5.


Nieuwsbrief 3
16 juli 2013

In vervolg op onze vorige nieuwsbrief van 19 juni jl. gaat het bestuur van de vereniging in deze nieuwsbrief in op de belangrijke en meest recente ontwikkelingen.


Nieuwsbrief 2
19 juni 2013

Beste leden van de Vereniging Pensioengerechtigden Euronext Amsterdam, Het bestuur heeft zich sinds het uitkomen van de eerste nieuwsbrief intensief ingezet voor de doelstelling van onze vereniging. Door middel van brieven en overleg met de leiding van Euronext Amsterdam (EA) en ons Pensioenfonds Mercurius (PMA), de voorzitters van de Deelnemersraad en het Verantwoordingsorgaan van PMA en de Ondernemingsraad van EA.


Nieuwsbrief 1
18 mei 2013

Beste leden van de Vereniging Pensioengerechtigden Euronext Amsterdam, U heeft zich aangemeld als lid van de vereniging, samen met ruim 110 anderen.


Onderwerp: Oprichting Vereniging Pensioengerechtigden Euronext Amsterdam

Beste gepensioneerden en (gewezen) deelnemers van Stichting Pensioenfonds Mercurius van Euronext Amsterdam, Graag vragen wij hierbij uw speciale aandacht voor het volgende.

Eind van dit jaar wil het management van onze (voormalige) werkgever Euronext Amsterdam naar een andere pensioenuitvoerder overstappen. Euronext Amsterdam wil onze pensioenen dan onderbrengen bij een verzekeraar. Dit werd ons op de deelnemersvergadering van het pensioenfonds op 18 maart jl. meegedeeld. De beslissingen over deze overdracht worden zeer binnenkort, vóór 1 juli a.s., genomen. Door Euronext Amsterdam is nog geen inzicht gegeven in de voorwaarden waaronder deze overdracht zal plaatsvinden en wat de gevolgen van de overdracht zullen zijn voor onze pensioenen na 31 december a.s..