Nieuwsbrief 1
18 mei 2013

Beste leden van de Vereniging Pensioengerechtigden Euronext Amsterdam, U heeft zich aangemeld als lid van de vereniging, samen met ruim 110 anderen.


Onderwerp: Oprichting Vereniging Pensioengerechtigden Euronext Amsterdam

Beste gepensioneerden en (gewezen) deelnemers van Stichting Pensioenfonds Mercurius van Euronext Amsterdam, Graag vragen wij hierbij uw speciale aandacht voor het volgende.

Eind van dit jaar wil het management van onze (voormalige) werkgever Euronext Amsterdam naar een andere pensioenuitvoerder overstappen. Euronext Amsterdam wil onze pensioenen dan onderbrengen bij een verzekeraar. Dit werd ons op de deelnemersvergadering van het pensioenfonds op 18 maart jl. meegedeeld. De beslissingen over deze overdracht worden zeer binnenkort, vóór 1 juli a.s., genomen. Door Euronext Amsterdam is nog geen inzicht gegeven in de voorwaarden waaronder deze overdracht zal plaatsvinden en wat de gevolgen van de overdracht zullen zijn voor onze pensioenen na 31 december a.s..