De Vereniging Pensioengerechtigden Euronext Amsterdam is opgericht om de belangen te behartigen van alle deelnemers van het Pensioenfonds Mercurius.

Speciale aandacht wordt besteed aan de consequenties van een mogelijke overstap naar een andere pensioenuitvoerder.

Lidmaatschap van de Vereniging staat open voor alle gepensioneerden, deelnemers en gewezen deelnemers van de Stichting Pensioenfonds Mercurius van Euronext Amsterdam en al haar voorgangers zoals AEX en de V.v.d.E.

Aanmelding kan via het adres pensioengerechtigdeneuronext@gmail.com

Op deze website vindt u nadere uitleg over de doelstelling van de Vereniging.
Onder het menu “Nieuws” kunt u meldingen over de laatste activiteiten van de Vereniging vinden.
Onder menu “Contact” vindt u onder andere de samenstelling van het bestuur en adres/e_mail gegeven.