Doelstelling van de Vereniging Pensioengerechtigen Euronext

 Deze vereniging gaat zich specifiek richten op de pensioenbelangen van de gepensioneerden en de (gewezen) deelnemers afkomstig van Euronext Amsterdam, in het bijzonder op het behoud van volledig gefinancierde pensioenrechten na 31 december a.s..  De vereniging zal hiertoe in overleg treden met Euronext Amsterdam en met ons pensioenfonds en opereren naast de al ingestelde deelnemersraad die toeziet op de belangen van alle gepensioneerden en (gewezen) deelnemers bij Mercurius.