Nieuwsbrief nummer 29
15 mei 2018

Hoger beroep vereniging - Euronext Amsterdam

In het door Euronext Amsterdam ingestelde hoger beroep tegen het vonnis van de kantonrechter in de door Euronext Amsterdam verloren rechtszaak heeft, na indiening van alle schriftelijke processtukken, op 24 november 2017 het pleidooi voor het Gerechtshof Amsterdam plaatsgevonden. Het Gerechtshof Amsterdam heeft eerst 6 februari, daarna 6 maart en kortelings 1 mei 2018 vastgesteld als datum voor wijzing van arrest. Op 1 mei heeft het Gerechtshof besloten wijzing van arrest uit te stellen tot 26 juni 2018. In beginsel mag het Gerechtshof wijzing van arrest zo vaak aanhouden als het wil. Daarom valt niet uit te sluiten dat het Gerechtshof ook op 26 juni 2018 zal meedelen dat een beslissing in het hoger beroep naar een nog latere datum wordt uitgesteld. In verband hiermee heeft het bestuur besloten de eerder vastgestelde datum voor de jaarvergadering van de vereniging te verplaatsen naar vrijdag 29 juni, 15.00 uur. Zie daarover verder in deze nieuwsbrief. 

Nieuwe datum jaarvergadering 2018 Vereniging: vrijdag 29 juni 2018, 15.00 uur.

Het bestuur heeft vrijdag 29 juni 2018, 15.00 uur, vastgesteld als nieuwe datum voor de jaarvergadering van de vereniging. U heeft hiervoor kunnen lezen dat voor deze nieuwe datum is gekozen - volgens de statuten moet de jaarvergadering wel plaatsvinden in de eerste zes maanden van het jaaromdat het Gerechtshof wijzing van arrest in de hoger beroep procedure opnieuw heeft uitgesteld, nu tot 26 juni. Wij verzoeken u de nieuwe datum 29 juni, 15.00 uur, te noteren in uw agenda en de eerder vastgestelde datum voor de jaarvergadering (20 juni) te schrappen.Zoals gewoonlijk vindt de vergadering plaats bij restaurant Blooker, bij het Amstelstation, in Amsterdam. De agenda en stukken voor de vergadering zullen u ruim tevoren worden toegezonden.

Dagvaarding Mercurius en oud-voorzitter De Beaufort door Wendelgelst

Jeroen Wendelgelst, oud medewerker van Euronext Amsterdam, is in 2017 een gerechtelijke procedure gestart tegen Mercurius over de aansprakelijkheid voor de gevolgen van het beleggingsbeleid 2007-2011. Dit beleid heeft geleid tot korting van pensioenrechten, verlies van indexatieperspectief en liquidatie van Mercurius. Naast Mercurius heeft Jeroen ook de oud-voorzitter van Mercurius, de heer De Beaufort, gedagvaard. Op 14 september 2017 heeft in het kader van deze procedure een zitting plaatsgevonden bij de kantonrechter in Amsterdam. In januari 2018 heeft de kantonrechter met vonnis alle vorderingen van Jeroen afgewezen, waaronder ook de vordering dat door Mercurius geheim gehouden stukken, waaronder het rapport Den Hartogh, moeten worden overlegd. Jeroen heeft besloten niet in hoger beroep te gaan tegen het vonnis van kantonrechter.  Het vonnis van de kantonrechter is daarmee definitief en naar verwachting zal het bestuur van Mercurius nu verdere stappen ondernemen om het pensioenfonds Mercurius te liquideren.

Vragen?

Het bestuur stelt reacties en adviezen van de leden op hoge prijs. Wilt u daartoe contact opnemen met het bestuur, stuur dan een email naar pensioengerechtigdeneuronext@gmail.com.

Met vriendelijke groet, het bestuur van de vereniging,

Boudewijn van Ittersum, voorzitter
Eelco Hessling, penningmeester
Herman Genet